Др. Асани, интервју на ABC News. Др. Минир Асани беше поканет на телевизијата ABC News за интервју околу неговите активности

Др. Асани, интервју на ABC News