Хируршката техника каде што се употребуваат два или повеќе методи за лечење на рефрактивна аномалија како пр.

 • Интраокуларни леќи ADD
 • Интраокуларни Excime Laser (Lasik, Lasek, PRK) леќи
 • ICL Excimer Laser
 • Корнеални прстени IOL
 • Факички леќи Excimer Laser
 • Мултифокални торични леќи во комбинација со Lasik или PRK третман
 • Мултифокални торични леќи Lasik, Lasek, или PRK
 • Мултифокален PRK Tecnis/ReSTOR
 • Торични Леќи Lasik или Lasek
 • Акомодирачки леќи Synchrony Lasik PRK
 • Акомодирачки леќи Syncrhony Laser