Имплантната хирургија ги собира тие хируршки техники кај кои во окото се имплантира леќа или друга специјална опрема.

Овај вид на хирургија овозможува избегнување на зависност од очила.

Лекарот, после прегледот, ќе ви ја предложи најсоодветната техника и најсоодветниот имплант за Вашето око