• Во почетните стадиуми на кератоконусот, подобрувањето на видот можат да го потпомогнат очилата, меѓутоа со нејзиниот напредок очилата стануваат неефикасни и употребата на тврди контактни леќи овозможува подобра корекција на видот.

    Во случај кога болеста прогресивно напредува и пациентите не можат повеќе да ги толерираат контактните леќи, се препорачуваат други методи на третман:

    • Методата Cross-linking
    • Методата Cross-linking Laser
    • Корнеални прстени
    • Кератопластика (трансплантација на корнеа)