Претставува хируршка метода која се состои во поставување на прстени во дебелина на рожницата и на тој начин се постигнува нејзино израмнување и промена на формата. Ова е една метода за корекција на високиот цилиндричен број и подобрување на видот.