Овие леќи ја филтрираат како ултравиолетовата светлина, така сината светлина со висока енергија, двете зрачење кои се присутни во природната и вештачка светлина. УВ зраци долго време биле осомничени како причина за катарактата или други проблеми со очите и голем број на интраокуларни леќи ги филтрираат овие на ист начин како што ги филтрирал и кристалинот (природната леќа на окото) пред отстранувањето при операцијата на катаракта.

Сината светлина, со бранова должина 400-500 nm, дел од видливиот спектар на светлината, може да предизвика оштетување на мрежницата и да игра значајна улога во појавата на макуларна дегенерација поврзана со возраста.

Леќите со заштитен филтер имаат една жолта нијанса, и на тој начин ја филтрираат сината светлина; всушност, оваа боја е слична на онаа на кристалинот. Во зависност од фирмата која ги произведува, оваа жолта нијанса не ја менува перцепцијата на амбиенталните бои или квалитетот на видот.

Сепак, постојат некои студии кои покажуваат дека како резултат на овој заштитен фактор кај овие леќи, може да се намали чувствителноста на контраст, можеби повеќе во услови на недоволна осветленост.