Lentat Acrysof IQ Torike

 • Drejt një niveli tjetër në korrigjimin e saktë të astigmatizmit

Midis një liste të gjatë të inovacioneve të Alcon për lentat intraokulare, lenta e re AcrySof® IQ Toric zë platformën më të besuar për korrigjimin e saktë të astigmatizmit dhe shton cilësinë e përmirësuar të imazhit me një lentë asferike, duke e ngritur lentën torike në një nivel tërësisht të ri.

Me kombinimin e përfitimeve nga toriciteti dhe asfericiteti, lenta intraokulare AcrySof® IQ Toric ofron me të vërtetë më të mirën e të dy botëve.

Korrigjimi i astigmatizmit

 • Modeli unik torik u ofron pacientëve me astigmatizëm mundësinë për një pamje binokulare të pavarur nga syzet për distancat e largëta.
 • Modeli i kësaj lente siguron stabilitet rotacioni të veçantë, me rrotullim mesatar më pak sesa 4° në 6 muaj pas implantimit.
 • Spektri përfshin pacientët me nivele të ulëta të astigmatizmit.

Performancë pamore

 • Teknologjia asferike e provuar ulën aberracionet sferike dhe të nivelit të lartë
 • Optika asferike ofron senzitivitet të shtuar për kontrastin dhe pamje funksionale më të mirë në mjediset sfiduese
 • Kromofori që posedon filtron dritën blu

Lenta AcrySof® IQ Toric – inovacione në model preciz

Kushtojini pak më shumë vëmendje elementëve që e bëjnë AcrySof® IQ Toric teknologjinë më të fundit për lentat intraokulare:

 • Optikë asferike torike bikonvekse
  • Ofron një indeks refraktiv të lartë prej 1,55
  • Megjithëse ka përmasa të plota me optikë prej 6,0 mm, është në gjendje të paloset përpara insertimit, duke lejuar futjen nëpër një prerje më të vogël sesa përmasat e saj
  • Kjo lentë është më e hollë duke lehtësuar insertimin
  • Pamje distance e shtuar, e pavarur nga syzet
 • Sipërfaqe të pasme torike
  • Reduktim i cilindrit refraktiv rezidual
  • Pamje distance e shtuar, e pavarur nga syzet
 • Sipërfaqe e përparme asferike
  • Reduktim i aberracioneve
  • Shtim i senzitivitetit ndaj kontrastit në kushte me ndriçim të mesëm
  • Përmirësim të pamjes funksionale
 • Haptikë (mbështetëse) të qëndrueshëm ndaj forcave
  • Këto e mbajnë lentën shumë stabile dhe të centruar në qesen kapsulare
  • Modeli me haptikë fleksibël siguron një vendosje optimale në qesen kapsulare, pavarësisht përmasave
  • Materiali i lentës lidhet me fibronektinën duke siguruar adezion në kapsulën anteriore/posteriore