Ekzaminimi paraprak

Ekzaminimi paraprak është i domosdoshëm në mënyrë që ne të konfirmojmë nëse nga pikëpamja mjekësore ju keni të drejtë për kirurgji lazer ose një metodë alternative (të tilla si implantimi i lente).

Procedura e hetimit paraprak:

Duke përdorur matje të ndryshme (analiza vizuale e defektit, trashësia e kornesë dhe matjen e presionit intraokular), ne krijojmë një profil të trajtimit individual që diskutohet në detaje me ju gjatë qëndrimit tuaj nga asistentja mjekësore dhe mjeku.
Përveç kësaj, ju merrni pikë në sy, të cilat shkaktojnë pamje të përkohshme të paqartë, por që nevojiten për ekzaminim sa më të sakt. Kjo është arsyeja pse ne ju kërkojmë të udhëtoni me transport publik ose të sillni dikë si shofer.

Nëse jeni i përshtatshëm për një operacion refraktiv, do të informoheni për opsionet kirurgjikale dhe kursin e operacionit. Ju do të informoheni për rreziqet individuale, efektet anësore të mundshme dhe metodat individuale. Nëse keni pyetje të mëtejshme, ne jemi të lumtur t’u përgjigjemi atyre.

Për një ekzaminim të duhur dhe një operacion të suksesshëm, është e rëndësishme që të keni një pushim nëse mbani lentet e kontaktit. Pa këtë pushim, rezultatet e matjes mund të falsifikohen. Në takimin do të informoheni për sa kohë ju duhet të hiqni dorë nga lentet tuaja të kontaktit. Meqenëse shumë të dhëna të ndryshme janë mbledhur nga syri gjatë ekzaminimit paraprak, duhet të prisni rreth një qëndrimi dy orësh. Ekzaminimi paraprak është subjekt i një ngarkese për shkak të kohës së kërkuar, por është plotësisht e kredituar për çmimin e operimit.

Për pacientët e siguruar privatisht, ekzaminimi paraprak zhvillohet si një kontroll i madh i syve dhe përballohet nga kompania e sigurimeve shëndetësore.
Ju mund të bëni një takim duke telefonuar në +355 (0)4 23 88 931

Me këtë konsultim fillestar dhe me një kontroll të shkurtër, ne mund të përcaktojmë për procedurat refraktuese që ju përshtaten më së miri.