Rrjedhja operacionale

Kirurgjia me lazer e syrit ose implantimi i lenteve është pa dhimbje. Ata marrin pika sy për anestezi lokale.

Në ditën e vetë operacionit, ju lutemi mos përdorni make-up. Jemi të lumtur t’u përgjigjemi çdo pyetjeje dhe t’ju japim një hark të sjelljes për kohën pas operacionit. Numri celular i kirurgut do t’ju komunikohet gjithashtu. Nëse dëshironi, mund të merrni një tabletë qetësues përpara operacionit. Qëndrimi juaj me ne zgjat rreth 1 orë e gjysmë, vetë procedura kirurgjike merr vetëm disa minuta.

Femto LASIK fillimisht përgatit kapakun e kornealit. Këtu është e mundur të ndihet një ndjenjë e lehtë e presionit. Trajtimi me lazer excimer është pa dhimbje dhe merr 1.4 sekonda për dioptrin që duhet korrigjuar.

Gjatë operacionit me lazer, të dy sytë veprojnë njëkohësisht në të njëjtën ditë

Kirurgjia e lenteve është gjithashtu pa dhimbje. Procedura zgjat vetëm rreth 15 minuta për sy. Ose të dy sytë mund të operohen në të njëjtën ditë ose në intervale të disa ditëve në vazhdim. Dita pas operacionit do të bëhet inspektimi i parë. Për vetë ditën, është e rekomandueshme të sillni një palë syze si ju mund të jeni i ndjeshëm ndaj dritës pas operacionit.

Me këtë konsultim fillestar dhe me një kontroll të shkurtër, ne mund të përcaktojmë për procedurat refraktuese që ju përshtatet më së miri.