Tarifat e trajtimit

Vlera e shtuar e cilësisë së jetës është e pavlefshme

Ne jemi krenarë që u ofrojmë pacientëve tanë përvojë, kompetencë dhe teknologji të përparuar me një çmim të drejtë.

Qëllimi ynë është suksesi optimal i trajtimit për pacientët tanë, prandaj, kostoja e një trajtimi me lazer syri varet nga metoda e zgjedhur dhe defektet individuale të shikimit tuaj.

Çmimi përfshin:

  • Hetimet paraprake
  • Trajtimi
  • Kontrollet pasuese
  • Nëse është e nevojshme, një post-korrigjim

Për më shumë detaje rreth çmimeve të lutëm na kontaktoninë numrin e telefonit +381 (0)38 60 60 63 ose dërgoni email tek info@kgjs.net