Роден е во Берлин, Германија

Завршил медицински факултет во периодот 1987 – 1993 на Универзитетот „Хумболт“ Берлин, кампусот Шарлите во Германија.

Испит по офталмологија – 19 август 1998 година, Лекарска Комора Берлин, Германија

Студија за иднината на очната хирургија при комбинација на глаукомот и катарактот

11 септември 1998 Берлин Проф. Ch. Hartmann Универзитетот „Хумболт“ Берлин, Германија

PH.D. – “Од длабока склеректомија до каналопластика“ – дали е можно да се воспостави природниот тек кај пациентите со хроничен глауком со отворен агол

Од 1998 година – офталмохирург на предниот и задниот сегмент

Основач на центарот за очи во Реклингхаузен (Recklinghausen), Германија

Членство:

  • EVRS: Витреоретинално Европско Здружение (European VitreoRetinal Society)
  • ESCRS: Европско друштво за катаракта и рефрактивна хирургија (European Society of Cataract and Refractive Surgery)
  • ASCRS: Американско друштво за катаракта и рефрактивна хирургија (American Society of Cataract and Refractive Surgery)
  • DOG: Германско Офталмолошко Здружение (Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft)
  • BDOC: Сојузно здружение на германски офталмохирурзи (Bundesverband Deutscher Ophthalmochirurgen)
  • VoAWL: Здружение на очни лекари кои оперираат Вестфален-Липе (Vereinigung operierender Augenärzte Westfalen- Lippe)
  • Професионално здружение на очни лекари
  • Здружение на докажани лекари

Повеќе од 200 презентации на научни средби на национално и интернационално ниво.