Arsimimi

1997 – 2003: Fakulteti i Mjekësisë, Dega Mjekësi e Përgjithshme, Tiranë

2005 – 2009: Specializim pasuniverzitar, Dega Okulistikë, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë

2011- 2012: Subspecializim (fellowship) 1 vjeçar, Dega Glaukomë, Aravind Eye Hospital, Indi.

2011 – në vazhdim: Studimet e doktoratës me temë: “SLT – një metodë e re në trajtimin e glaukomës me kënd të hapur”, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë

Eksperiencë pune

  • 2012 – në vazhdim: Mjeke okuliste, Klinika Gjermane e Syrit në Tiranë.
  • 2009 – 2010:Pedagoge part-time, lënda Okulistikë, Univerziteti “Kristal”, Fakulteti i Infermierisë.
  • 2010: Mjeke okuliste, “Universal Hospital Tirana”.
  • 2009 – 2010:Mjeke okuliste, Optika “Mirazh”, Tiranë.
  • 2008: Mjeke okuliste, Optika “Bonus”, Tiranë.

Trajnime dhe kualifikime

Okulistikë e përgjithshme

Prill 2007:Kurs “2007 Weil Cornell Seminar of Ophthalmology”, Salzburg, Austri.

2008 – 2009: Specializim 6 mujor, Univerziteti Kolumbia, Nju Jork, SHBA

Janar 2009: Kurs “Bazat shkencore në oftalmologji” (141 orë instruksion), Univerziteti Kolumbia, Nju Jork, SHBA

Kirurgjia e kataraktës (praktikë kirurgjikale)

2011-2012: Pjesë e programit të fellowshipit të glaukomës (kirurgji katarakte, kirurgji e kombinuar: kataraktë glaukomë)

Gusht – tetor 2010: ECCE, SICS, Fakoemulsifikimi, Aravind Eye Hospital, Indi

Neurooftalmologji

Shkurt – Prill 2011:Specializim (short-term fellowship), Aravind Eye Hospital, Indi

Retinopatia diabetike

Nëntor – Dhjetor 2010:Laseri në menaxhimin e retinopatisë diabetike, Aravind Eye Hospital, Indi

Qershor 2012: Lions International Educational Centre of Ophthalmology, Pragë.

Autore primare në 3 referime shkencore, bashkautore në 3 botime shkencore, 16 referime shkencore.

Pjesëmarrëse në shumë kongrese e konferenca kombëtare e ndërkombëtare.

2005 – Anëtarësim në Shoqatën Oftalmologjike Shqiptare