Образование

1997 – 2003: Медицински факултет, смер Општа медицина, Тирана

2005 – 2009: Постуниверзитетска специјализација, смер Окулистика, Медицински факултет, Тирана

2011- 2012: Субспецијализација (Fellowship) 1 година, Смер Глаукома, Aravind Eye Hospital, Индија.

2011 – и во продолжение: Докторски студии на тема: „SLT – една нова метода во третманот на глаукомот со отворен агол“, Медицински факултет, Тирана

Работно искуство

  • 2012 – и во продолжение: Лекар окулист, Германска Очна Клиника во Тирана
  • 2009 – 2010: Педагог со скратено работно време, предмет Окулистика, Универзитет „Кристал“, Факултет за негователи.
  • 2010: Лекар окулист, “Universal Hospital Тирана”.
  • 2009 – 2010: Лекар окулист, Оптика “Мираж”, Тирана.
  • 2008: Лекар окулист, Оптика “Бонус”, Тирана.

Обуки и квалификации

Општа окулистика

Април 2007: Курс “2007 Weil Cornell Seminar of Ophthalmology”, Салцбург, Австрија.

2008 – 2009: 6-месечна специјализација, Универзитет Колумбија, Њујорк, САД

Јануари 2009: Курс “Научни основи во офталмологијата” (141 час инструкции), Универзитет Колумбија, Њујорк, САД

Хирургија на катарактот (хируршка пракса)

2011-2012: Дел од програмата за Fellowship за глаукома (хирургија на катаракта, комбинирана хирургија: катаракта глаукома)

Август – октомври 2010: ECCE, SICS, Факоемулзификација, Aravind Eye Hospital, Индија

Неуроофталмологија

Февруари – април 2011: Специјализација (short-term fellowship), Aravind Eye Hospital, Индија

Дијабетска ретинопатија

ноември – декември 2010: Ласерот во менаџирањето на дијабетската ретинопатија, Aravind Eye Hospital, Индија

Јуни 2012: Lions International Educational Centre of Ophthalmology, Прага.

Примарен автор на 3 научни референци, коавтор на 3 научни изданија, 16 научни референци.

Учество на многубројни национални и интернационални конгреси и конференции.

2005 – Членство во SHSHO: Албанско друштво за офталмологија