Образование
:

1999-2005 Завршила со високи резултати Универзитет за медицина и фармакологија Гр. Т. Попа, Романија

2005-2010 Завршила специјализација на одделението за офталмологија на болницата за неврохирургија Н. Облу, каде што дипломира со титула “M.D. (Doctor in Medicine) на офталмологија”

2005-2006 Неуроофталмологија, дијагностика и третман

2007-2008 Глаукома, дијагностика, третман и хируршки тренинг

2008-2009 Педијатријска офталмологија и страбизмус: дијагностика, третман, интензивен хируршки тренинг

01.01.2010-01.06.2010 Соработник за болестите на мрежницата, посебно за ласерски третман на ДИЈАБЕТСКАТА РЕТИНОПАТИЈА и витреоретиналната хирургија со Др. Н. Ианопол.

Работно искуство:

2011-2012 Офталмолог во здравствениот центар „Пресвета Богородица на добриот совет“ (Zoja e Këshillit të Mirë), Тирана

2012 и во продолжение офталмохирург во Германската Очна Клиника, Тирана.

Професионални обуки:

2008-2009: Специфични обуки за окуларна ехографија, ангиографија и дијабетска ретинопатија, окуларна електрофизиологија, хирургија на катаракт и глаукома.

05-07.2009: Окулопластика во Центар за конструктивна и репаративна пластика.

04.2009: Хирургија на катаракт со факоемулзификација – разни предизвици.

10.2009: Дијагнозата во фокус и хируршкиот третман на глаукомот – со Проф. Др. Беноне Цристоцеа (Prof. Dr. Benone Cristocea).

Јуни 2011: Дијабетска ретинопатија во Офталмолошкиот центар Винохради (Vinohrady), Прага, Чешка.

Членство:

  • AAO: Американска Офталмолошка Академија (American Academy of Ophtalmology)
  • ESCRS: Европско друштво за катаракта и рефрактивна хирургија (European Society of Cataract and Refractive Surgery)
  • RSO – Романско друштво за офталмологија (Societatea Română De Oftalmologie)
  • SHSHO: Албанско друштво за офталмологија

МЕЃУНАРОДНИ СТУДИИ И ИЗДАНИЈА:

Хипотеза на слободни радикали во патогенезата на глаукомот, и коментари за акутниот глауком на еден експериментален модел со заморчиња (Др. К. Барди, Др. Н. Ианопол. (Dr K. Bardhi, Dr N. Ianopol)) ISSN 2068-1283 – www.ochiuldiabetic.ro

ТЕМА:

– Ефектот на Bevacizumab во патологијата на пролиферативните ткива кај пролиферативната дијабетска ретинопатија. (Dr Narcisa.Ianopol, Prof.Dr. Berndt. Kirchhof. Dr. K. Bardhi): ISSN 2068-1283 www.ochiuldiabetic.ro

– Предности на невропротективната терапија со Nicergoline во третманот на примарниот глауком со отворен агол. (Dr Jonid Bilbili, Dr. Klajda Bardhi): ISSN 2068-1283 www.ochiuldiabetic.ro

– Третман на декомпензираната компресивна глаукома со колагенски имплант. (Dr Jonid Bilbili, Dr Klajda Bardhi).