Kirurgjia implantuese përmbledh ato teknika kirurgjikale gjatë të cilave në sy implantohet një lentë apo pajisje tjetër speciale.

Ky lloj kirurgjie bën të mundur shmangien e varësisë ndaj syzeve.

Do të jetë mjeku juaj ai që, pasi t’ju ekzaminojë, do ju propozojë teknikën dhe llojin më të përshtatshëm të implantatit për syrin tuaj.