Kirurgji me Laser

Të shohësh përsëri normal dhe më në fund të mos jesh i varur nga syzet e bezdisshme ose lentat e kontaktit është një ëndërr e shumë njerëzve.

Kjo ëndërr mund të bëhet e vërtetë për ju. Metodat e kirurgjisë refraktive me laser për korrigjimin e përhershëm të defekteve të shikimit kanë marrë një zhvillim të madh inovativ me anën e Excimer-Laser. Metodat kryesore janë LASIK, PRK, LASEK, ku LASIK-u është metoda e përdorur më shpesh.

Në kuadër të metodave operative të menduara hollësisht, të vërtetuara shkencërisht dhe të një teknologjie laser të drejtuar nga kompjuteri dhe me saktësi të lartë, sot bëhet e mundur që të korrigjohen në mënyrë të përhershme dhe pa dëmtime, defektet tuaja të shikimit me qëllim që ju të përfitoni një jetë pa syze apo lenta kontakti.

Nëse mendoni që kirurgjia refraktive me laser është zgjedhja juaj më e mirë, ejani në Spitalin Hygeia Tiranë dhe informohuni.

Cilat probleme refraktive të shikimit mund të korrigjohen?

Ekzistojnë tre probleme ose anomali të refrakcionit të cilat pengojnë shikimin e qartë. Këto janë:

Miopia: Te miopia pika e fokusit shtrihet përpara retinës në brendësi të syrit. Shkaku për këtë mund të jetë: sy tepër i gjatë ose korne tepër e pjerrët, d. m. th. një korne që thyen rrezet së tepërmi.

Hiperopia: Te hiperopia pika e fokusit shtrihet prapa retinës. Shkaku për këtë mund të jetë: sy tepër i shkurtër ose korne tepër e sheshtë, d. m. th. korne që thyen rrezet shumë pak.

Astigmatizmi: Rezulton nga lakueshmëria e çrregullt e kornesë. Prandaj në retinë nuk mund të formohet një pikë fokusi por vetëm një elips dhe si rezultat syri gjithnjë shikon pamje jo të qarta, të shënuara në formë elipsi.

Të shohësh përsëri normal dhe më në fund të mos jesh i varur nga syzet e bezdisshme ose lentat e kontaktit është një ëndërr e shumë njerëzve.

Kjo ëndërr mund të bëhet e vërtetë për ju. Metodat e kirurgjisë refraktive me laser për korrigjimin e përhershëm të defekteve të shikimit kanë marrë një zhvillim të madh inovativ me anën e Excimer-Laser. Metodat kryesore janë LASIK, PRK, LASEK, ku LASIK-u është metoda e përdorur më shpesh.

Në kuadër të metodave operative të menduara hollësisht, të vërtetuara shkencërisht dhe të një teknologjie laser të drejtuar nga kompjuteri dhe me saktësi të lartë, sot bëhet e mundur që të korrigjohen në mënyrë të përhershme dhe pa dëmtime, defektet tuaja të shikimit me qëllim që ju të përfitoni një jetë pa syze apo lenta kontakti.

A përshtatet syrit juaj për një trajtim lasik/prk/ lasek?

Kirurgjia refraktive me laser mund të përdoret në një fushë të gjerë të problemeve. Veçanërisht është e përshtatshme në rast të miopisë deri -10 dioptri, hiperopisë deri në 4 dioptri dhe astigmatizmit deri në një cilindër prej 5 dioptri.

Si parim, syri duhet të jetë i zhvilluar plotësisht dhe të jetë i qëndrueshëm. Nëse ju jeni nën moshën 18 vjeçare, atëherë rekomandohet që të prisni ende për mjekim. Edhe pacientët tek të cilët problemi refraktiv (dioptria) është dukshëm është ndryshuar në muajt e fundit, është mirë që të presin për ndërhyrje laserike.

Përveç kësaj, ekzistojnë disa sëmundje paraprake si p. sh. perdja e syrit, tek të cilat mjekimi me laser nuk rekomandohet gjithnjë.

Për dallim nga të lartpërmendurit, mjekimi LASIK / PRK / LASEK mund të aplikohet në rastet:

  • Kur pacientët nuk i mbajnë lentat e kontaktit, apo kanë vështirësi në mbajtjen e tyre;
  • Kur pacientët, për shkaqe profesionale, duhet të heqin dorë nga syzet ose lentat e kontaktit;
  • Kur sportistëve, syzet apo lentat e kontaktit u shkaktojnë pengesa në aktivitetet e tyre;
  • Kur njerëzit thjesht nuk duan të mbajnë as syze dhe as lenta kontakti.

Teknika e re, më e mira për sytë tuaj

Në qendrën tonë të laserit punohet ekskluzivisht me aparatura moderne, të besueshme dhe të cilat kanë treguar rezultate kulminante në largimin e dioptrisë, pikërisht me: WaveLight® EX500 Excimer Laser. Ky sistem laseri është momentalisht sistemi më i avancuar dhe më i ri. Duke pasur një nivel repetitiv prej 500Hz, WaveLight® EX500 Excimer Laser, paraqet sistemin më të shpejtë në botë për largimin e dioptrisë, me një shpejtësi prej 1,4 s për dioptri.

Çfarë ndodh me kirurgjinë refraktive me laser?

Qëllimi i kirurgjisë refraktive me laser është korrigjimi i forcës thyese të kornesë, duke hequr shtresa shumë të holla të indit të kornesë. Kornea është e trashë afërsisht 550 μm dhe përbëhet prej disa shtresave. Shtresa optike e rëndësishme, nga e cila largohen pjesë, me anë të laserit, është stroma. Stroma ndodhet menjëherë nën epitel – shtresa mbrojtëse e jashtme e syrit.

Tani ekzistojnë tre metoda të kirurgjisë me laser: PRK, LASIK dhe LASEK. Ato janë të gjitha të njohura nga shkenca, zgjasin vetëm disa minuta dhe si rregull, zbatohen në mënyrë ambulante dhe me anestezi lokale. Objektivi i përbashkët i këtyre metodave është zbulimi i stromës, me qëllim heqjen (largimin) e shtresave të saj me ndihmën e laserit. Dallimi qëndron në rrugën për të arritur këtë qëllim.

Të tre metodat kanë përparësitë e tyre specifike, të cilat diskutohen hollësisht në biseda personale me mjekun.

Cilat janë rezultatet e kirurgjisë me laser?

Përvojë shumëvjeçare

Që nga vitet tetëdhjetë, problemet refraktive të shikimit mjekohen me sukses me anën e Excimer-Laser. LASIK-u është metoda më moderne për mjekimin operativ të defekteve të shikimit. Prej fillimit të viteve nëntëdhjeta, kjo metodë ka rezultuar si shumë të suksesshme me miliona herë. Veçanërisht, kënaqësia e lartë e pacientëve pas ndërhyrjes, ka sjellë rritjen e dukshme të numrit të mjekimeve në vitet e fundit.

Përvoja shumëvjeçare tregon se në miopi deri në -5 dioptri, në 95 {9acc9276a6f982fb48a2434cff61cd1ca8fa4b857ea6b8b6f5ca2f7954f0d894} të rasteve mund të arrihet një korrigjim deri në ±0,5 dioptri, kështuqë syze për largësi nuk është më e nevojshme.

Në përgjithësi, në më shumë se 95 {9acc9276a6f982fb48a2434cff61cd1ca8fa4b857ea6b8b6f5ca2f7954f0d894} të rasteve arrihet një korrigjim deri në ±1,0 dioptri.

Në rast të një defekti të madh të shikimit (deri në -10 dioptri) në afërsisht 90 {9acc9276a6f982fb48a2434cff61cd1ca8fa4b857ea6b8b6f5ca2f7954f0d894} të rasteve arrihet në një korrigjim deri në ±1 dioptri.