Klinika Gjermane e Syrit është e vetmja, në këtë pjesë të Evropës, e cila punon me një laser tejet të sigurtë Femto-LASIK…