2000-2006 Ka mbaruar me rezultate të larta Fakultetin e Mjekësisë dhe Kirurgjisë së Univerzitetit të Padova-s (Itali) duke mbrojtur temën: ” Rezultatet afatgjate (ne 24 muaj) të trajtimit të kombinuar IVT- PDT të degjenerimit makular të lidhur me moshën” e cila më vone u publikua

2007 Pas kalimit me sukses të provimit të shtetit regjistrohet në Urdhërin e Mjekëve te Padovas (n. 10742)

2007-2012 ka kryer specializimin ne departamentin e Oftalmologjisë në Spitalin Univerzitar të Padova-s, ku është diplomuar me titullin: “M. D. (Doctor in Medicine) në oftalmologji” duke mbrojtur temën: Hemangioma Retinale në sëmundjen von Hippel Lindau: lidhja midis mutacioneve gjenetike e fenotipeve klinike (analizë e 189 pacientëve) e cila është në proces publikimi.

2007-2008 Glaukoma dhe patologjitë e kornesë diagnostikim dhe trajtim.

2008-2009 Oftalmologji Pediatrike dhe Strabismus: diagnostikim, trajtim, Neurooftalmologji, diagnostikim e trajtim.

2009-2012 Diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të retinës.

Eksperiencë pune

2011- korrik 2012 Oftalmologe në klinikën “Oculisti Associati” në Padova.

shtator 2012- mars 2015 oftalmologe ne Spitalin Multispecialistik “Salus” në Tiranë dhe pranë qendrës rehabilitative në Motta di Livenza në Itali.

mars 2014 – tetor 2014 oftalmologe në qendrën mjekësore “Zoja e Këshillit të Mirë”, Tiranë.

mars 2015 dhe në vazhdim oftalmokirurge në Klinikën Gjermane të Syrit, Tiranë.

Anëtarësi:

  • AAO: Akademia Oftalmologjike Amerikane (American Academy of Ophtalmology)
  • ESCRS: Shoqata Evropiane e kataraktës dhe kirurgjisë refraktive (European Society of Cataract and Refractive Surgery)
  • SOI: Shoqata Italiane e Oftalmologjisë (Società Oftalmologica Italiana)
  • SHMSHO: Shoqata Mbarëshqipetare e Oftalmologjisë
  • GAT: Grupi Angiografik i Triveneto-s, Itali (Gruppo Angiografico Triveneto)
  • SOT: Shoqata e okulistëve të Trivenetos, Itali (Società Oftalmologica Triveneta)

Përfaqësuese e okulisteve shqiptar të rinj në shoqatën e okulistëve të Evropës Juglindore (SEEOS)

STUDIME DHE BOTIME NDËRKOMBETARE:

The prevalence of age-related macular degeneration in Italy (PAMDI) study: Report 1. Ophthalmic Epidemiology. 2011 Jun, 18 (3): 129-136 Piermarocchi S, Segato T, Scopa P, Masetto M, Ceca S

Retinal ganglion Cells and Hereditary optic Atrophy. A Spectral optical Coherence Tomographpy Study Stefano Piermarocchi MD, Stela Ceca, MD, Piero Barboni, MD, Edoardo Midena, MD www. retinasociety. org

Dietary Habits and Age- Related Macular Degeneration in a European population. The PAMDI Study, FFQ Report S. Piermarocchi; T. Segato; A. Turrini; T. Peto; S. Ceca; P. Scopa Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. . 2009; 50 (13):276. doi:

TEMA

– Kalimi nga ranibizumab ne bevacizumab në pacientet refraktar të monoterapise. S. Ceca, S. Piermarocchi (Kongresi SOT 2008)

– Manifestimet okulare në sëmundjen e Von Hippel-Lindau. Orientimet moderne ne diagnozë dhe trajtim S. Ceca, S. Piermarocchi, G. Opocher, E. Midena (Kongresi SOT 2011)

– Atrofia esenciale e Irisit si manifestim i sindromës ICE (Irido-Corneal Endothelial Syndrome) S. Ceca, P. Lutaj (SEEOS 2013)