Др. Минир Асани во „ E Diela Shqiptare“ (албанска недела). Интервју со познатиот водител Ардит Ѓебреа.

Др. Минир Асани во „ E Diela Shqiptare“