Многу поединци кои имаат извршено претходни операции со имплантација на вештачка леќа во окото, не се задоволни од квалитетот на добиениот вид.

Во некои случаеви, ним им се потребни очила за подобрување на видот во далечина. Во други случаеви, тие се задоволни со видот во далечина, но посакуваат и отстранување на очилата на мали растојанија.

Кај лицата кај кои била имплантирана вештачка леќа во рана возраст, со растот на детето, Офталмолошка оптика се менува, како резултат на зголемување на големината на окото. Ова води до тоа да, првата вградена леќа не е во можност да оствари многу јасен вид.

Во сите овие случаеви, можно решение може да биди додавање на втора посебна леќа (леќа Add-on). Ова ќе биде помалку трауматично за окото од отстранувањето на првата леќа и имплантирање на друга леќа со бараните параметри.

Секој случај е специфичен. Вашиот доктор е тој, кој ќе ве советува за најсоодветната интервенција за Вашите очи

Pseudofake дополнителните леќи Rayner Sulcoflex® за корекција на видот за далечина

Торичната Sulcoflex® Multifocal леќа остварува:

  • Корекција на астигматизам
  • Корекција на видот на далечина и близина