Është një metodë kirurgjikale që konsiston në vendosjen e unazave në trashësinë e kornesë duke e sheshuar dhe ndryshuar formën e saj. Është një mënyrë për korrigjimin e numrit cilindrik të lartë dhe përmirësimin e shikimit.